அம்மா அழகை உரித்து வைத்திருக்கும் நடிகை ஸ்ரீதேவி மகள் ரூபிகா! கியூட் சுட்டினத்தோடு... சேட்டை செய்யும் செல்ல தேவதையின் புகைப்பட தொகுப்பு!

First Published Feb 3, 2020, 1:54 PM IST

அம்மா அழகை உரித்து வைத்திருக்கும் நடிகை ஸ்ரீதேவி மகள் ரூபிகா! கியூட் சுட்டினத்தோடு... சேட்டை செய்யும் செல்ல தேவதையின் புகைப்பட தொகுப்பு!