லாக் டவுன் ஹாட்...! மலையாள பைங்கிளி பார்வதி நாயர் சட்டை பட்டனை கழட்டி விட்டு கொடுத்த ரணகள போஸ்!

First Published 4, Jun 2020, 9:15 PM

லாக் டவுன் ஹாட்...! மலையாள பைங்கிளி பார்வதி நாயர் சட்டை பட்டனை கழட்டி விட்டு கொடுத்த ரங்கனை போஸ்!

<p>வெள்ளை சட்டையில் ஹாட் போஸ் </p>

வெள்ளை சட்டையில் ஹாட் போஸ் 

<p>கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி </p>

கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி 

<p>சட்டை பட்டனை கழட்டி விட்டு கூல் போஸ் </p>

சட்டை பட்டனை கழட்டி விட்டு கூல் போஸ் 

<p>லோ நெக் டாப் போட்டு டாப் டக்கர் போஸ் </p>

லோ நெக் டாப் போட்டு டாப் டக்கர் போஸ் 

<p>மயக்கு கண்கள் </p>

மயக்கு கண்கள் 

<p>பேரழகு உதடு </p>

பேரழகு உதடு 

<p>கவர்ச்சிக்கு தடை போடாத நாயகி </p>

கவர்ச்சிக்கு தடை போடாத நாயகி 

<p>ஹாட் கவர்ச்சி </p>

ஹாட் கவர்ச்சி 

<p>வாவ்... படுத்து கொண்டு என்னமா போஸ் கொடுக்குறாங்க </p>

வாவ்... படுத்து கொண்டு என்னமா போஸ் கொடுக்குறாங்க 

<p>கண்ணால் பேசும் பெண்ணே </p>

கண்ணால் பேசும் பெண்ணே 

loader