குடும்பத்தோடு துர்கா பூஜையில் கலந்து கொண்ட நடிகை கஜோல்..! Exclusive புகைப்படங்கள்!

First Published 5, Oct 2019, 5:29 PM

குடும்பத்தோடு துர்கா பூஜையில் கலந்து கொண்ட நடிகை கஜோல்..! Exclusive புகைப்படங்கள்!

மகிழ்ச்சியில் கஜோல்

மகிழ்ச்சியில் கஜோல்

அப்பா - அம்மாவுடன் கோவிலுக்குள்ளே செல்லும் கஜோல்

அப்பா - அம்மாவுடன் கோவிலுக்குள்ளே செல்லும் கஜோல்

பயபக்தியில் அம்மா

பயபக்தியில் அம்மா

குடும்பத்தோடு இருக்கும் புகைப்படம்

குடும்பத்தோடு இருக்கும் புகைப்படம்

துர்கா தேவி முன் நின்று போஸ் கொடுக்கும் கஜோல்

துர்கா தேவி முன் நின்று போஸ் கொடுக்கும் கஜோல்

தந்தையுடன் நிற்கும் போட்டோ

தந்தையுடன் நிற்கும் போட்டோ

பெண்கள் மட்டும்

பெண்கள் மட்டும்

காஜலின் பாச மழை

காஜலின் பாச மழை

அப்பா - அம்மா தங்கள் என அனைவருடனும் இருக்கும் புகைப்படம்

அப்பா - அம்மா தங்கள் என அனைவருடனும் இருக்கும் புகைப்படம்

அம்மா தங்கையுடன்

அம்மா தங்கையுடன்

பிரசாதம் பெற்ற போது

பிரசாதம் பெற்ற போது

loader