தக தகன்னு பட்டு சேலை கட்டி மனம் மயக்கும் புசு புசு இந்துஜா! மிதமான கவர்ச்சியில் மிரட்டல் கிளிக்ஸ்!

First Published 1, Jan 2020, 1:25 PM IST

தக தகன்னு பட்டு சேலை கட்டி மனம் மயக்கும் புசு புசு இந்துஜா! மிதமான கவர்ச்சியில் மிரட்டல் கிளிக்ஸ்!

சிவப்பு நிற பட்டு சேலையில் மிளிரும் இந்துஜா

சிவப்பு நிற பட்டு சேலையில் மிளிரும் இந்துஜா

அழகே... அழகே...

அழகே... அழகே...

சுண்டி இழுக்கும் அழகு சிரிப்பு

சுண்டி இழுக்கும் அழகு சிரிப்பு

மறைந்திருந்து பாக்கும் மர்மம் என்ன?

மறைந்திருந்து பாக்கும் மர்மம் என்ன?

பேரழகு சிலையோ...?

பேரழகு சிலையோ...?

சிலிர்க்க வைக்கும் பேரழகு

சிலிர்க்க வைக்கும் பேரழகு

மஞ்சள் சுடிதாரில் மனம் மயக்கும் அழகு

மஞ்சள் சுடிதாரில் மனம் மயக்கும் அழகு

கழுத்தில் செயின் போடுவது போல ஒரு கிளிக்

கழுத்தில் செயின் போடுவது போல ஒரு கிளிக்

காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா

காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா

சிலிர்க்க வைக்கும் பார்வை

சிலிர்க்க வைக்கும் பார்வை

ஜிகு ஜிகு உடையில் புசு புசு நாயகி

ஜிகு ஜிகு உடையில் புசு புசு நாயகி

மாடர்ன் லுக்

மாடர்ன் லுக்

loader