பாவாடை தாவணியில் பேரழகியாய் மின்னும் நடிகை பானு ஸ்ரீ...! கண்கொட்டாமல் பார்க்க வைக்கும் அழகு..!

First Published 13, Oct 2019, 6:44 PM

பாவாடை தாவணியில் பேரழகியாய் மின்னும் நடிகை பானு ஸ்ரீ...! கண்கொட்டாமல் பார்க்க வைக்கும் அழகு..!
 

கையில் பாட்டில் வைத்து கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் பானு ஸ்ரீ

கையில் பாட்டில் வைத்து கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் பானு ஸ்ரீ

கவர்ந்து இழுக்கும் காந்த கண்கள்

கவர்ந்து இழுக்கும் காந்த கண்கள்

அசத்தல் அழகியாக

அசத்தல் அழகியாக

பாவாடை தாவணியில் போஸ்

பாவாடை தாவணியில் போஸ்

ஸ்டைலிஷாக அமர்த்த படி ஒரு கிளிக்

ஸ்டைலிஷாக அமர்த்த படி ஒரு கிளிக்

காதிற்கு கம்மல் போடும் பானு ஸ்ரீ

காதிற்கு கம்மல் போடும் பானு ஸ்ரீ

மறைந்திருந்து பார்க்கும் அழகிய கண்கள்

மறைந்திருந்து பார்க்கும் அழகிய கண்கள்

கண்ணாடியில் சாய்ந்த படி கூல் போஸ்

கண்ணாடியில் சாய்ந்த படி கூல் போஸ்

ஆஹா என்ன ஒரு அருமையான போஸ்

ஆஹா என்ன ஒரு அருமையான போஸ்

loader