மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பிரதான சுற்றுக்கு முன்னேறிய இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி, போஸ்னியா வீரரான மிர்ஸா பேசிச்சை சந்திக்கிறார்.

மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவில் நடைபெறுகிறது. இதில், ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் யூகி பாம்ப்ரி தனது 2-வது தகுதிச்சுற்றில் ஸ்வீடனின் எலிஸ் ஒய்மேயருடன் மோதி 7-5, 6-2 என்ற செட்கணக்கில் வென்றார். 

யூகி - எலிஸ் மோதியது இது 2-வது முறையாகும். முன்னதாக, அப்டோஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் 2015-இல் இருவரும் மோதிய ஆட்டத்தில் எலிஸ் ஒய்மேயர் வென்றிருந்தார்.

தற்போது பிரதான சுற்றுக்கு முன்னேறிய பாம்ப்ரி அதில் போஸ்னியாவைச் சேர்ந்த உலகின் 75-ஆம் நிலை வீரரான மிர்ஸா பேசிச்சை சந்திக்கிறார். 

மிர்ஸா பேசிச்சை யூகி எதிர்கொள்வது இது 2-வது முறை. கடந்த 2016 சோஃபியா டென்னிஸ் போட்டியில் இருவரும் மோதியபோது யூகியை வீழ்த்தியிருந்தார் மிர்ஸா.

யூகி இந்த முதல் சுற்றில் வெல்லும் பட்சத்தில், தனது 2-வது பிரதான சுற்றில் உலகின் 11-ஆம் நிலை வீரரான அமெரிக்காவின் ஜேக் சாக்கை எதிர்கொள்வார்.

அதேபோன்று, ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரோஹன் போபண்ணா - பிரான்ஸின் எட்வர்ட் வாசெலின் இணை தங்கள் முதல் சுற்றில், பிரான்ஸின் அட்ரியான் மன்னாரினோ - ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் ஜோடியுடன் மோதுகின்றனர்.