நக்கீரன் கோபாலுக்காக தரையில் அமர்ந்து போராட்டம்!! சிந்தாதிரி பேட்டையில் அதகளம் பண்ணும் வைகோ...

First Published 9, Oct 2018, 11:41 AM

நக்கீரன் கோபாலை பார்க்க சென்ற மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ விற்க்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது போலீசாரிடம் வாக்குவாதம் செய்ததால் சிந்ததிரி பேட்டையில் பரபரப்பு சூழ்ந்துள்ளது.

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

MDMK leader Vaiko arrested after Protest

loader