அடித்து நொறுக்கப்பட்ட சர்கார் பேனர்கள்.. இரவு நேரத்திலும் பியித்து தொங்கவிடும் அதிர்ச்சி காட்சிகள்..! 

2

3

4

5

6

7

8

9