திருப்பதி சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தாலே வாழ்வில் அனைத்தும் திருப்பமாக இருக்கும் என்பது அனுபவபூர்வமாக அறிந்ததே..

1/13

2/13

3/13

4/13.. அப்படிப்பட்ட ஏழுமலையானுக்கு அணிவிக்கப்படும் ஆபரண நகைகளைகளில் ஒரு சில வற்றை மட்டுமே பார்த்து இருப்போம். 

ஆனால் இப்போது இதுவரை வெளிவராத மிகவும் அருமையான ஆபரணங்களை வகைப்படுத்தி உள்ளனர். 

5/13

6/13

7/13

8/13

9/1310/13

11/13

12/13

13/13