நீரிழிவு நோய் எந்தெந்த உறுப்புகளை பாதிக்கிறது?

டைப் 1 நிரழிவு நோய்  நமது உடலின் பல பகுதிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. அவையாவன:

இருதய இரத்த குழாய்களில் பாதிப்பு, நரம்புகளில், சிறுநீரகம், கண் போன்றவற்றில் பாதிப்புகளை ஏற்ப்படுத்தும். 

1.. இருதய இரத்த குழாய்கள் பாதிப்புகள்

டைப் 1 நிரழிவு நோய் மூலம் பல விதமான இருதய நோய்கள் வர வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவை மாரடைப்பு , நெஞ்சு வலி ( இதயத்திற்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டம் தடைபடும்போது ஏற்படும் ஒரு வகை நோய் Angina என்ற ஒரு வகை நோய்) பக்கவாதம் , உயர்ந்த இரத்த அழுத்தம் ஆகிய பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

2.. நரம்பு கோளாறுகள்

உயர்ந்த இரத்த சர்க்கரை அளவு மிக சிறி ய இரத்த குழாய்களில் (இரத்தத் தந்துகிகள் ) சேத படுத்துகிறது. இதன் முலமாக உணர்வற்ற நிலை ,எரிச்சல் அல்லது வலி போன்றவை முதலில் கால் பாதங்களில் அல்லது விரல்களின் ஓரங்களில் ஏற்ப்படும். நாளடைவில் அது மேல்புறமாக பரவக்கூடும். 

இரத்த சர்க்கரை அளவின் ஒழுங்கற் ற தன்மையினால் மூட்டு வரை உணர்வற்ற நிலை ஏற்ப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. நரம்பு கோளாறுகள் நாளடைவில் இரைப்பையில் பாதிப்பை ஏற்ப்படுத்தி உணவு செரிமான ஆகாமல் வாந்தி, குமட்டுதல், வயிற்று போக்கு அல்லது மல சிக்கல் போன்றவை ஏற்ப்பட வாய்ப்பு உண்டு .

3.. சிறுநீரக கோளாறுகள்

சிறுநீரகங்கள் பல மில்லியன் சிறிய இரத்த நாளங்களை உள்ளடக்கியது. அவை இரத்த கழிவுகளை பிரித்து எடுக்கின்றன. சர்க்கரை நோய் இந்த இரத்த நாளங்களை தாக்குகிறது . இதுவே சிறுநீரக செயல் இழப்பிற்கு காரணமாகும். இதனால் டயாலிசிஸ் அல்லது சிறுநீரகங்களை மாற்ற கூடிய நிலை ஏற்ப்படுத்தும்.

4... கண் கோளாறுகள்

நிரழிவு நோய் கண் கருவிழியின் இரத்த குழாய்களையும் , பார்வை நரம்புகளை பாதிக்கிறது((diabetic retinopathy). இதனால் கண் பார்வை இழப்பு போன்ற பாதிப்பு ஏற்ப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம்.

5..கால் பாதிப்புகள்

நிரழிவு நோயா ல் கால்களில் நரம்புகள் பாதிப்பு அடைவதால் இரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாமல் இருப்பதனால் பல பகுதிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. காலில் ஏற்ப்படும் காயங்களை கவனிக்க தவறினால் சில நேரங்களில் அவை கால்களையோ அல்லது பாதத்தையோ இழக்க காரணமாக அமையும் .

6.. தோல் மற்றும் வாய்

நிரழிவு நோயால் தோல்கள் சுலபமாய் பாதிக்கப்படுகின்றன. அதனால் பாக்டிரியா போன்ற தொற்று நோய்களால் எளிதில் தொற்றி கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்த அனைத்து பாதிப்புகளையும் உங்களது இரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பதன் முலம் இந்த பாதிப்புகளை குறைக்க முடியும்.