தலை முடியை கலைத்து விட்டு... புதிய கெட்டப்பில் போஸ் கொடுத்து ஷாக் கொடுத்த லாஸ்லியா !

First Published 4, Aug 2020, 6:57 PM

தலை முடியை கலைத்து விட்டு... புதிய கெட்டப்பில் போஸ் கொடுத்து ஷாக் கொடுத்த லாஸ்லியா !

<p>புடவையில் அம்சமாக இருக்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

புடவையில் அம்சமாக இருக்கும் லாஸ்லியா 

<p>மாடர்ன் உடையில் கலக்கல் போட்டோ ஷூட்&nbsp;</p>

மாடர்ன் உடையில் கலக்கல் போட்டோ ஷூட் 

<p>கண்ணிலே காந்தம் வைத்து இருக்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

கண்ணிலே காந்தம் வைத்து இருக்கும் லாஸ்லியா 

<p>திருமண பெண் போல் போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

திருமண பெண் போல் போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா 

<p>எதார்த்தமாக போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

எதார்த்தமாக போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா 

<p>கூந்தலை முகத்துக்கு முன்னால் போட்டு போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

கூந்தலை முகத்துக்கு முன்னால் போட்டு போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா 

<p>தொலைபேசி பேசும் போல் போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

தொலைபேசி பேசும் போல் போஸ் கொடுக்கும் லாஸ்லியா 

<p>இருட்டிலும் அழகை காமிக்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

இருட்டிலும் அழகை காமிக்கும் லாஸ்லியா 

<p>கண்ணாடியில் தன் அழகை தானே பார்க்கும் லாஸ்லியா&nbsp;</p>

கண்ணாடியில் தன் அழகை தானே பார்க்கும் லாஸ்லியா 

loader