அஜித் பட வில்லன் விவேக் ஓப்ராவிற்கு இவ்வளவு அழகிய மனைவியா? குடும்ப புகைப்பட தொகுப்பு..!

First Published 24, Jun 2020, 6:41 PM

அஜித் பட வில்லன் விவேக் ஓப்ராவிற்கு இவ்வளவு அழகிய மனைவியா? குடும்ப புகைப்பட தொகுப்பு..!

<p>விவேக் தன் குடும்பத்துடன் வோட் போடும்பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் </p>

விவேக் தன் குடும்பத்துடன் வோட் போடும்பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

<p>தன் குடும்பத்துடன் செலஃயி எடுத்த தருணம் </p>

தன் குடும்பத்துடன் செலஃயி எடுத்த தருணம் 

<p>தன் குடும்பம் குழந்தையுடன் எடுக்க பட்ட புகைப்படம் </p>

தன் குடும்பம் குழந்தையுடன் எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

<p>விவேக்யின் மனைவி முதல் குழ்நதையுடன் எடுத்த புகைப்படம் </p>

விவேக்யின் மனைவி முதல் குழ்நதையுடன் எடுத்த புகைப்படம் 

<p>விவேக் தன் கல்யாணத்தில் அப்பா , அம்மா மனையுடன் எடுத்த புகைப்படம் </p>

விவேக் தன் கல்யாணத்தில் அப்பா , அம்மா மனையுடன் எடுத்த புகைப்படம் 

<p>விவேக் தன் அப்பா தோள்மேல் கை  வைத்து எடுக்க பட்ட புகைப்படம் </p>

விவேக் தன் அப்பா தோள்மேல் கை  வைத்து எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

loader