மாடர்ன் உடையில் செம்ம ஹாட்... புடவையில் சூப்பர் ஹோம்லி..! இரண்டிலும் கலக்கும் ஷர்தா ஸ்ரீநாத்!

First Published 14, Jul 2020, 5:29 PM

மாடர்ன் உடையில் செம்ம ஹாட்... புடவையில் சூப்பர் ஹோம்லி..! இரண்டிலும் கலக்கும் ஷர்தா ஸ்ரீநாத்!

<p>மாடர்ன் உடையில் கலக்கும் ஷ்ரத்தா </p>

மாடர்ன் உடையில் கலக்கும் ஷ்ரத்தா 

<p>பரிசை ரசிக்கும் ஷ்ரத்தா </p>

பரிசை ரசிக்கும் ஷ்ரத்தா 

<p>மஞ்ச காடு மைனா போல் இருக்கும் ஷ்ரத்தா </p>

மஞ்ச காடு மைனா போல் இருக்கும் ஷ்ரத்தா 

<p>எதார்த்தமான போஸ் கொடுக்கும் ஷ்ரத்தா </p>

எதார்த்தமான போஸ் கொடுக்கும் ஷ்ரத்தா 

<p>குளுர் காலத்தில் கேப் போடு போஸ் கொடுக்கும் ஷ்ரத்தா </p>

குளுர் காலத்தில் கேப் போடு போஸ் கொடுக்கும் ஷ்ரத்தா 

<p>கலர் கலராய் உடை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ஷ்ரத்தா </p>

கலர் கலராய் உடை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ஷ்ரத்தா 

<p>சக்ரா படத்தில் வரும் ஷ்ரத்தா </p>

சக்ரா படத்தில் வரும் ஷ்ரத்தா 

<p>இளசுகளை சூடேற்றும் ஷ்ரத்தா </p>

இளசுகளை சூடேற்றும் ஷ்ரத்தா 

<p>புடவையில் கலக்கும் ஷ்ரத்தா </p>

புடவையில் கலக்கும் ஷ்ரத்தா 

<p>ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வெக்க படும் ஷ்ரத்தா </p>

ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வெக்க படும் ஷ்ரத்தா 

loader