கணவர் செல்வமணியுடன் நடிகை ரோஜா...! அரிய புகைப்பட தொகுப்பு!

First Published 3, Jul 2020, 3:23 PM

கணவர் செல்வமணியுடன் நடிகை ரோஜா...! அரிய புகைப்பட தொகுப்பு!

<p>ரோஜா செல்வமணி தன் பிள்ளையுடன் ஒரு புகைப்படம் </p>

ரோஜா செல்வமணி தன் பிள்ளையுடன் ஒரு புகைப்படம் 

<p> செல்வமணி இயக்கி ரோஜா  நடிக்கும் படத்தில் இருந்து புகைப்படம் </p>

 செல்வமணி இயக்கி ரோஜா  நடிக்கும் படத்தில் இருந்து புகைப்படம் 

<p>முதல் குழந்தையின் பிறந்த விழாவில் எடுத்த புகைப்படம் </p>

முதல் குழந்தையின் பிறந்த விழாவில் எடுத்த புகைப்படம் 

<p>ரோஜா செல்வமணியின் அரிய புகைப்படங்கள் </p>

ரோஜா செல்வமணியின் அரிய புகைப்படங்கள் 

<p>10 ஆகஸ்ட் 2002இல் ரோஜா மற்றும் செல்வமணியுடன் திருமணம் ஆனது </p>

10 ஆகஸ்ட் 2002இல் ரோஜா மற்றும் செல்வமணியுடன் திருமணம் ஆனது 

<p>மணமேடையில் இருக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் </p>

மணமேடையில் இருக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

<p>தன்னை திரைத்துறைக்கு  அறிமுகம் செய்தவரையே திருமணம் செய்து கொண்டார் ரோஜா </p>

தன்னை திரைத்துறைக்கு  அறிமுகம் செய்தவரையே திருமணம் செய்து கொண்டார் ரோஜா 

loader