வளைத்து வளைத்து இடுப்பை காட்டிய ரம்யா பாண்டியனை மிஞ்சிய ராஷி கண்ணா..! லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ்..!

First Published 1, Nov 2020, 6:44 PM

வளைத்து வளைத்து இடுப்பை காட்டிய ரம்யா பாண்டியனை மிஞ்சிய ராஷி கண்ணா..! லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ்..!

<p>இடுப்பை காட்டி கிறங்க வைக்கும் ராஷி கண்ணா&nbsp;</p>

இடுப்பை காட்டி கிறங்க வைக்கும் ராஷி கண்ணா 

<p>கண்ணை காட்டும் ஹாட்&nbsp;</p>

கண்ணை காட்டும் ஹாட் 

<p>கவர்ச்சிக்கு பஞ்சம் வைக்காத ராஷி கண்ணா&nbsp;</p>

கவர்ச்சிக்கு பஞ்சம் வைக்காத ராஷி கண்ணா 

<p>மிரள வைக்கும் பின்னழகு&nbsp;</p>

மிரள வைக்கும் பின்னழகு 

<p>அப்படி என்ன தேடுதல்&nbsp;</p>

அப்படி என்ன தேடுதல் 

<p>சேலையில் இப்படி ஒரு லுக்கில் ராஷி கண்ணா&nbsp;</p>

சேலையில் இப்படி ஒரு லுக்கில் ராஷி கண்ணா 

<p>கண்ணுக்கு மை அழகு...&nbsp;</p>

கண்ணுக்கு மை அழகு... 

<p>மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மமென்ன&nbsp;</p>

மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மமென்ன