சேலையையும், சுடிதாரையும் கடாசி விட்டு... அதிரடியாக மாறி உடலழகை அம்பலப்படுத்திய ரம்யா பாண்டியன்..!

First Published 10, Jan 2020, 7:06 PM IST

சேலையையும், சுடிதாரையும் கடாசி விட்டு...  அதிரடியாக மாறி உடலழகை அம்பலப்படுத்திய ரம்யா பாண்டியன்..!

கண்ணால் மயக்கும் ரம்யா பாண்டியன்

கண்ணால் மயக்கும் ரம்யா பாண்டியன்

மாடர்ன் உடையில் மயக்கும் சிரிப்பு

மாடர்ன் உடையில் மயக்கும் சிரிப்பு

கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி

கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி

சிக் என மாறி ரசிகர்களை சிலிக்கா வைக்கு ரம்யா

சிக் என மாறி ரசிகர்களை சிலிக்கா வைக்கு ரம்யா

காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா?

காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா?

செம்ம ஸ்டைலிஷ்

செம்ம ஸ்டைலிஷ்

அழகே... அழகே...

அழகே... அழகே...

பாடாய் படுத்தும் அழகி

பாடாய் படுத்தும் அழகி

முத்து மணி அணிந்து பவழமாய் ஜொலிக்கும் ரம்யா

முத்து மணி அணிந்து பவழமாய் ஜொலிக்கும் ரம்யா

என்ன ஒரு சிரிப்பு

என்ன ஒரு சிரிப்பு

பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் உன் வாசம் அதிசயம்...

பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் உன் வாசம் அதிசயம்...

மஞ்சள் பூவே... உனக்காக பூர்த்திருக்கிறதோ...

மஞ்சள் பூவே... உனக்காக பூர்த்திருக்கிறதோ...

loader