எப்ப பார்த்தாலும் இடுப்புல தூக்கி கிட்டு... கட்டி புடிச்சி முத்தம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பிரியங்கா சோப்ரா! நாய் குட்டியை பார்த்து ஏங்கும் ரசிகர்கள்!

First Published 21, Dec 2019, 6:37 PM

எப்ப பார்த்தாலும் இடுப்புல தூக்கி கிட்டு... கட்டி புடிச்சி முத்தம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பிரியங்கா சோப்ரா! நாய் குட்டியை பார்த்து ஏங்கும் ரசிகர்கள்!

செல்ல கொஞ்சல்

செல்ல கொஞ்சல்

காரில் இருந்த படை வேடிக்கை பார்க்கும் பிரியங்கா சோப்ராவின் செல்லம்

காரில் இருந்த படை வேடிக்கை பார்க்கும் பிரியங்கா சோப்ராவின் செல்லம்

போட்டோவுக்கு போஸ்

போட்டோவுக்கு போஸ்

நாய் குட்டியுடன் குட்டி தூக்கமா?

நாய் குட்டியுடன் குட்டி தூக்கமா?

நாய் குட்டிக்கு டிரஸ் போட்டு அழகு பார்க்கும் பிரியங்கா சோப்ரா

நாய் குட்டிக்கு டிரஸ் போட்டு அழகு பார்க்கும் பிரியங்கா சோப்ரா

ரொமான்ஸ் பண்ணும் போது கூட நாய் குட்டி வேணுமா?

ரொமான்ஸ் பண்ணும் போது கூட நாய் குட்டி வேணுமா?

பிரியங்காவிற்கு நிகராய் போஸ் கொடுத்து அசத்தும் அவரின் செல்லம்

பிரியங்காவிற்கு நிகராய் போஸ் கொடுத்து அசத்தும் அவரின் செல்லம்

வாவ் என்ன ஒரு கியூட் போஸ்

வாவ் என்ன ஒரு கியூட் போஸ்

கவர்ச்சி உடையில் கையில் நாய் குட்டியுடன் சுற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா

கவர்ச்சி உடையில் கையில் நாய் குட்டியுடன் சுற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா

செல்ல நாய்குட்டியுடன் வேகமாக நடந்து வரும் நாயகி

செல்ல நாய்குட்டியுடன் வேகமாக நடந்து வரும் நாயகி

குழந்தை போல் கொஞ்சும் பிரியங்கா

குழந்தை போல் கொஞ்சும் பிரியங்கா

கட்டி பிடித்தவாறு முத்தம்

கட்டி பிடித்தவாறு முத்தம்