கண்ணில் மை வைத்து ரசிகர்களை ஈர்க்கும் மேயாத மான் இந்துஜா! அம்புட்டு அழகு போங்க!

First Published 18, Jul 2020, 5:19 PM

கண்ணில் மை வைத்து ரசிகர்களை ஈர்க்கும் மேயாத மான் இந்துஜா! அம்புட்டு அழகு போங்க!

<p>செல்ல பிராணியுடன் அழகாக விளையாடும் இந்துஜா </p>

செல்ல பிராணியுடன் அழகாக விளையாடும் இந்துஜா 

<p>அழகு பொண்ணு இந்துஜா </p>

அழகு பொண்ணு இந்துஜா 

<p>ஸ்டைலிஷ் ஆக மாறிய இந்துஜா </p>

ஸ்டைலிஷ் ஆக மாறிய இந்துஜா 

<p>ஆண்களை சொக்கி இழுக்கும் இந்துஜா </p>

ஆண்களை சொக்கி இழுக்கும் இந்துஜா 

<p>தன்னை தானே ரசிக்கும் இந்துஜா </p>

தன்னை தானே ரசிக்கும் இந்துஜா 

<p>கண்ணாடியில் தன் முகம் பார்த்து ரசிக்கும் இந்துஜா </p>

கண்ணாடியில் தன் முகம் பார்த்து ரசிக்கும் இந்துஜா 

<p>ரசிகர்களை குதூகலம் செய்யும் இந்துஜா கண்ணடிக்கும் இந்துஜா </p>

ரசிகர்களை குதூகலம் செய்யும் இந்துஜா கண்ணடிக்கும் இந்துஜா 

<p>கண் விழியில் மை வைத்து சூப்பர் ஆஹ் இருக்கும் இந்துஜா </p>

கண் விழியில் மை வைத்து சூப்பர் ஆஹ் இருக்கும் இந்துஜா 

loader