சேலையில் சுழட்டி போட்ட நடிகர் அருண்பாண்டியன் மகள் கீர்த்தி... சொக்க வைக்கும் கவர்ச்சியில் ஹாட் போஸ்..!

First Published 14, Jan 2020, 4:38 PM

சேலையில் சுழட்டி போட்ட நடிகர் அருண்பாண்டியன் மகள் கீர்த்தி... சொக்க வைக்கும் கவர்ச்சியில்  ஹாட் போஸ்..!

சந்தன நிற சேலையில் சொக்க வைக்கும் கீர்த்தி

சந்தன நிற சேலையில் சொக்க வைக்கும் கீர்த்தி

தங்க நிற சேலையில் பளீச் சிரிப்பு

தங்க நிற சேலையில் பளீச் சிரிப்பு

கண்ணை பறிக்கும் ஃப்ளாக் ப்லவுஸ்

கண்ணை பறிக்கும் ஃப்ளாக் ப்லவுஸ்

கவர்ச்சி ததும்பும் அழகு

கவர்ச்சி ததும்பும் அழகு

செய்து வைத்த சிலையா?

செய்து வைத்த சிலையா?

சுண்டி இழுக்கும் கண்கள்

சுண்டி இழுக்கும் கண்கள்

சேலையில் சுழட்டி போட்ட கீர்த்தி

சேலையில் சுழட்டி போட்ட கீர்த்தி

தெறிக்க விடும் கவர்ச்சி

தெறிக்க விடும் கவர்ச்சி

கன்னத்தில் கை வைத்து என்ன யோசனையோ..

கன்னத்தில் கை வைத்து என்ன யோசனையோ..

பளீச் சிரிப்பு

பளீச் சிரிப்பு

மஞ்சள் காட்டு மைனா

மஞ்சள் காட்டு மைனா

நகை போட்டு என்ன ஒரு அழகு

நகை போட்டு என்ன ஒரு அழகு

குடும்ப குத்துவிளக்காக மாறி இருக்கும் கீர்த்தி

குடும்ப குத்துவிளக்காக மாறி இருக்கும் கீர்த்தி

பச்சை நிற சேலையில் பறி போன மனசு

பச்சை நிற சேலையில் பறி போன மனசு

சேலையில் சிறகடித்து செல்லும் மனசு

சேலையில் சிறகடித்து செல்லும் மனசு

அரக்கு நிற பட்டு புடவையில் அம்புட்டு அம்சம்

அரக்கு நிற பட்டு புடவையில் அம்புட்டு அம்சம்

கொள்ளை அடிக்கும் அழகு சிரிப்பு

கொள்ளை அடிக்கும் அழகு சிரிப்பு

மஞ்சள் நிலவே...

மஞ்சள் நிலவே...

ஓடிவருகிறதோ வெள்ளை வெள்ளி நிலா

ஓடிவருகிறதோ வெள்ளை வெள்ளி நிலா

சிலிர்க்க வைக்கும் கிளிக்

சிலிர்க்க வைக்கும் கிளிக்

சிலிர்க்க வைக்கும் கிளிக்

சிலிர்க்க வைக்கும் கிளிக்

கண்ணால் பேசும் பெண்ணே

கண்ணால் பேசும் பெண்ணே

முத்தியை பறக்க விட்டு சூப்பர் கிளிக்

முத்தியை பறக்க விட்டு சூப்பர் கிளிக்

loader