அருவி பட ஹீரோயின் சிறுவயதில் இருந்து இப்போ வரை இருக்கும் புகைப்படம்!

First Published 9, Jul 2020, 5:25 PM

அருவி பட ஹீரோயின் சிறுவயதில் இருந்து இப்போ வரை இருக்கும் புகைப்படம்!

<p>இளம் வயதில் கால் பந்து விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு விளையாடும் அடிதிபாலன் </p>

இளம் வயதில் கால் பந்து விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு விளையாடும் அடிதிபாலன் 

<p>அருவியாவே மாறிய அடிதிபாலன் </p>

அருவியாவே மாறிய அடிதிபாலன் 

<p>அப்பா அம்மாவுடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் </p>

அப்பா அம்மாவுடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் 

<p>எதார்த்தமாக போஸ் கொடுக்கும் அடிதிபாலன் </p>

எதார்த்தமாக போஸ் கொடுக்கும் அடிதிபாலன் 

<p>கொஞ்சம் கவர்ச்சியையும் காட்டும் அடிதிபாலன் </p>

கொஞ்சம் கவர்ச்சியையும் காட்டும் அடிதிபாலன் 

<p>படுத்து கொண்டு கவர்ச்சியை கொஞ்சமாக காட்டும் அடிதிபாலன் </p>

படுத்து கொண்டு கவர்ச்சியை கொஞ்சமாக காட்டும் அடிதிபாலன் 

<p>சிறுவயதில் அடிதிபாலன் புகைப்படம் </p>

சிறுவயதில் அடிதிபாலன் புகைப்படம் 

<p>மஞ்ச காட்டு மைனா போல் இருக்கும் அடிதிபாலன் </p>

மஞ்ச காட்டு மைனா போல் இருக்கும் அடிதிபாலன் 

<p>குளியல் அறையில் கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுக்கும் அடிதிபாலன் </p>

குளியல் அறையில் கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுக்கும் அடிதிபாலன் 

<p>படத்தில் மட்டும் சுட்டித்தனம் செய்யவில்லை நேரிலும் அப்படி தான் </p>

படத்தில் மட்டும் சுட்டித்தனம் செய்யவில்லை நேரிலும் அப்படி தான் 

loader