பிங்க் நிற பட்டு புடவையில் நிவேதா பெத்துராஜ்! கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டே இருக்க தோன்றும் லேட்டஸ்ட் கேலரி!

First Published Dec 15, 2019, 11:59 AM IST

பிங்க் நிற பட்டு புடவையில் நிவேதா பெத்துராஜ்! கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டே இருக்க தோன்றும் லேட்டஸ்ட் கேலரி!