மஞ்சள் உடையில் நெஞ்சம் நிமிர்த்தி கவர்ச்சியில் தெறிக்கவிடும் ஆண்டிரியா..! ஆஸ்திரேலியாவில் அதகளம்!

First Published 31, Dec 2019, 12:56 PM

மஞ்சள் உடையில் நெஞ்சம் நிமிர்த்தி கவர்ச்சியில் தெறிக்கவிடும் ஆண்டிரியா..! ஆஸ்திரேலியாவில் அதகளம்!

ஆஸ்திரேலியாவை மையம் கொண்ட கவர்ச்சி புயல்

ஆஸ்திரேலியாவை மையம் கொண்ட கவர்ச்சி புயல்

ஸ்கூபா டைவிங்

ஸ்கூபா டைவிங்

நெஞ்சை நிமிர்த்தி ஹாட் போஸ்

நெஞ்சை நிமிர்த்தி ஹாட் போஸ்

கடலை பார்த்து சிறகு முளைத்த தேவதை போல் போஸ் கொடுக்கும் ஆண்ட்ரியா

கடலை பார்த்து சிறகு முளைத்த தேவதை போல் போஸ் கொடுக்கும் ஆண்ட்ரியா

சில்லுனு ஒரு கிளிக்

சில்லுனு ஒரு கிளிக்

கவர்ச்சி உடையில் கன்னா பின்னா கிளிக்

கவர்ச்சி உடையில் கன்னா பின்னா கிளிக்

போஸ் கொடுத்து அசத்தும் ஆண்ட்ரியா

போஸ் கொடுத்து அசத்தும் ஆண்ட்ரியா

வெள்ளை நிற உடையில் கலக்கும் ஆண்ட்ரியா

வெள்ளை நிற உடையில் கலக்கும் ஆண்ட்ரியா

தோழியுடன் கூல் கிளிக்

தோழியுடன் கூல் கிளிக்

பாலத்தில் நின்றபடி போஸ்

பாலத்தில் நின்றபடி போஸ்

loader