பாவம்யா... இப்படி வெச்சு செய்யலாமா? சிரிச்சி சிரிச்சி வயிறு வலிச்சா நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல...

First Published 1, Dec 2018, 11:59 AM

2.0 படம் வெளியான இரண்டொரு நாட்களில் டிக்கெட் தாராளமாக கிடைக்கிறது. காரணம் பல தியேட்டர்கள் காற்று வாங்கத் துவங்கிவிட்டடன.  இதனால் சமூகவலைத்தளங்களில் வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர்.

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

Memes

loader