காலை நேரநிலவரப்படி, சவரனுக்கு 104 உயர்வு ...!!

கடந்த  இரண்டு வாரங்களாகவே  தங்கத்தின்  விலையில்  தொடர்ந்து   ஏற்றம்  கண்டு வருகிறது. தற்போது ஒரு சவரன் ஆபரன் தங்கம் 22 ஆயிரத்தையும் தாண்டியது என்பது   குறிப்பிடத்தக்கது.

காலை  நேரநிலவரப்படி,

தங்கம் விலை நிலவரம்

 22   கேரட் தங்கம் , கிராம் ஒன்றுக்கு 13 ரூபாய்  அதிகரித்து, 2 ஆயிரத்து 780  ரூபாயாகவும், சவரனுக்கு 104 ரூபாய் அதிகரித்து, 22 ஆயிரத்து  240  ரூபாய்க்கும்  விற்பனை  செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அதே  சமயத்தில், 24  கேரட் 10  கிராம்  சுத்த தங்கம் 140 ரூபாய்  அதிகரித்து 29 ஆயிரத்து 90  ரூபாய்க்கும்  விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி  விலை  நிலவரம் :

ஒரு கிராம் வெள்ளி  44 ரூபாய்  20  பைசாவாகவும்

ஒரு கிலோ பார்  வெள்ளி 41 ஆயிரத்து  295 ரூபாய்க்கும்  விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது