திருவள்ளூர்

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளி ஐந்து மாதங்கள் கழித்து தாமாகவே நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார்.