'பார்க்​வியூ' ஓபன் ஸ்கு​வாஷ் போட்​டி​யில் இந்​தி​யா​வின் வேல​வன் செந்​தில்​கு​மார், ஹரிந்​தர் பால் சிங் ஆகி​யோர் அரை​யி​று​திக்கு முன்​னே​றி​யுள்​ள​னர்.​

'பார்க்​வியூ' ஓபன் ஸ்கு​வாஷ் போட்​டி, தென் ஆப்​பி​ரிக்​கா​வின் ஜோகன்​னஸ்​பர்க் நக​ரில் நடை​பெற்று வருகிறது.

இந்​தப் போட்​டி​யில் நேற்று நடை​ப்பெற்ற காலி​று​தி ஆட்டத்தில் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் வேல​வன் தனது காலி​று​தி​யில் 11-3, 11-1, 11-5 என்ற நேர் செட்​க​ளில் போட்​டித் தர​வ​ரி​சை​யில் முத​லி​டத்​தில் இருந்த ஆஸ்​தி​ரி​யா​வின் அகீல் ரஹ்​மானை தோற்​க​டித்​தார்.​

வேல​வன் தனது அரை​யி​று​தி​யில் இங்​கி​லாந்​தின் மார்க் புல்​லரை சந்​திக்​கி​றார்.​

மற்றொரு ஹரிந்​தர் பால் சிங் 11-7,, 11-7, 11-5 என்ற நேர் செட் கணக்கு​க​ளில் தென் ஆப்​பி​ரிக்​கா​வின் கேரத் நைடூவை வீழ்த்தினார்.

ஹரிந்​தர் பால் சிங் தனது அரை​யி​று​தி​யில் பெல்​ஜி​யத்​தின் தியாகோ கோரிலுடன் மோதுகிறார்.