மற்ற அனைத்து செல்வங்களை விட குழந்தை செல்வம் தான் மிக முக்கியமான செல்வம். அப்படிப்பட்ட செல்வம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போகும் அல்லவா..? 

இன்றைய தினத்தில், குழந்தை இல்லாத எத்தனையோ தம்பதிகள் மனதளவில் பெரிதும் பாதிக்கின்றார்கள். அதற்காக மருத்துவமனை படியை பலமுறை ஏறி ஏறி  இறங்குகிறார்கள். அதற்கெல்லாம் காரணம்  மாறி வரும் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையும், உணவு பழக்க வழக்கமும் தான்..

இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஆணா பெண்ணா என ஸ்கேன் செய்து பார்க்க கூடாது என்ற தடை இந்தியாவில் உள்ளது. இது ஒருபக்கம்  இருக்க...

அன்றைய காலக்கட்டத்தில் ஆண் குழந்தை வேண்டுமானால்  ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலும், பெண் குழந்தை வேண்டுமானால் ஒரு குறிப்பிட்ட  நாளிலும் தாம்பத்தயாத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என  நம் முன்னோர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

அது எந்த தினம் என்பதை பார்க்கலாமா..?

ஆண் குழந்தை பிறக்க...

பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஆன நாள் முதல் 6,8,10,12,14,16  நாட்களில் கூடினால் ஆண் குழந்தை பிறக்குமாம்.

பெண் குழந்தை பிறக்க 

 மாத விலக்கான நாள் முதல் 5,7,9,11,13,15  ஆகிய ஒற்றை இலக்க நாட்களில் சேர்ந்தால் பெண் குழந்தை பிறக்குமாம்.