கிரிக்கெட் வீரர் லட்சுமிபதி பாலாஜி தன் குடும்பத்துடன் இருக்கும் கியூட் போட்டோஸ்!

First Published 15, Jul 2020, 4:12 PM

கிரிக்கெட் வீரர் லட்சுமிபதி பாலாஜி தன் குடும்பத்துடன் இருக்கும் கியூட் போட்டோஸ்!

<p>கிரிக்கெட் பௌலர் பாலாஜியின் குழந்தை அறான் </p>

கிரிக்கெட் பௌலர் பாலாஜியின் குழந்தை அறான் 

<p>பாலாஜியின் அழகிய குடும்பம் </p>

பாலாஜியின் அழகிய குடும்பம் 

<p>தன் பிள்ளையுடன் வெற்றி குறியீடை காமிக்கும் அறான் </p>

தன் பிள்ளையுடன் வெற்றி குறியீடை காமிக்கும் அறான் 

<p>தன் குடும்பத்துடன் செலஃய எடுக்கும் பாலாஜி </p>

தன் குடும்பத்துடன் செலஃய எடுக்கும் பாலாஜி 

<p>தன் செல்ல குழந்தையை கார் மேல் அமரவைத்து பார்க்கும் பாலாஜி </p>

தன் செல்ல குழந்தையை கார் மேல் அமரவைத்து பார்க்கும் பாலாஜி 

<p>தன் பிள்ளைக்கு கிரிக்கெட் சொல்லித்தராமல் குலஃ விளையாட சொல்லி தரும் பாலாஜி </p>

தன் பிள்ளைக்கு கிரிக்கெட் சொல்லித்தராமல் குலஃ விளையாட சொல்லி தரும் பாலாஜி 

<p>ஷாப்பிங் போய்ட்டு வரும் பாலாஜி மற்றும் அறான் </p>

ஷாப்பிங் போய்ட்டு வரும் பாலாஜி மற்றும் அறான் 

<p>உடல் பயிற்சி  மேற்கொள்ளும் பாலாஜி </p>

உடல் பயிற்சி  மேற்கொள்ளும் பாலாஜி 

<p>தனது நண்பர்களுடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் </p>

தனது நண்பர்களுடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் 

<p>குழந்தை போல் விளையாடும் பாலாஜி மற்றும் நண்பர்கள் </p>

குழந்தை போல் விளையாடும் பாலாஜி மற்றும் நண்பர்கள் 

loader