ருசித்து ஒரு பிடி பிடிக்கும் இந்திய வீரர்கள்.. அப்படி என்ன சாப்பிடுகிறார்கள்??

First Published 16, Sep 2020, 10:06 AM

கிரிக்கெட்  என்பது ஒரு விளையாட்டு, இதற்கு  நிறைய உடற்பயிற்சி தேவைப்படுகிறது,. விராட் கோலியின் உதாரணத்தை   எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்திய கேப்டன் தனது உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவை கவனித்துக் கொள்ளத் தொடங்கிய பின்னர் அவர் முழுமையாக மாற்றப்பட்டார். இந்திய கிரிக்கெட்  வீரர்களும் எஞ்சியவர்களைப் போலவே மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள், ஒரு முறை, அவர்கள் உணவுத் திட்டத்தை உடைத்து, தங்களுக்குப் பிடித்த உணவு வகைகளில் பள்ளம் போட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

சில இந்திய வீரர்கள் உணவை மிகவும் நேசிக்கிறார்கள், அவர்கள் தங்கள் சொந்த உணவகங்களைத் திறந்துவிட்டார்கள். இந்திய   மட்டைப்பந்து வீரர்களின் உணவு பழக்கம் என்ன? ஏமாற்று உணவு சாப்பிடும்போது அவர்கள் என்ன சாப்பிட விரும்புகிறார்கள் இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்

<p style="margin-bottom: 11px;">தோனி</p>

<p style="margin-bottom: 11px;"><br />
முன்னாள்&nbsp;இந்திய&nbsp;கேப்டன்&nbsp;அணியின்&nbsp;இன்னொரு&nbsp;உணவுக்காரர்.&nbsp;கோழியுடன்&nbsp;தொடர்புடைய&nbsp;ஒவ்வொரு&nbsp;விஷயத்தையும்&nbsp;தோனி&nbsp;விரும்புகிறார்,&nbsp;அது&nbsp;கபாப்&nbsp;முதல்&nbsp;சிக்கன்&nbsp;வெண்ணெய்&nbsp;மசாலா&nbsp;&nbsp;&nbsp;வரை&nbsp;சிக்கன்&nbsp;டிக்கா&nbsp;பிட்சா&nbsp;என்பது&nbsp;அவருக்கு&nbsp;பிடித்த&nbsp;உணவு&nbsp;வகையின்&nbsp;கீழ்&nbsp;வருகிறது.&nbsp;எம்.எஸ்.தோனி&nbsp;தனது&nbsp;டிவிட்டர்&nbsp;பயோவில்&nbsp;&nbsp;&nbsp;சிக்கன்&nbsp;பட்டர்&nbsp;மசாலா&nbsp;பற்றிக்&nbsp;குறிப்பிட்டுள்ளார்..</p>

தோனி


முன்னாள் இந்திய கேப்டன் அணியின் இன்னொரு உணவுக்காரர். கோழியுடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தோனி விரும்புகிறார், அது கபாப் முதல் சிக்கன் வெண்ணெய் மசாலா   வரை சிக்கன் டிக்கா பிட்சா என்பது அவருக்கு பிடித்த உணவு வகையின் கீழ் வருகிறது. எம்.எஸ்.தோனி தனது டிவிட்டர் பயோவில்   சிக்கன் பட்டர் மசாலா பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்..

<p style="margin-bottom: 11px;">முகமது&nbsp;ஷமி</p>

<p style="margin-bottom: 11px;"><br />
அவர்&nbsp;குறிப்பாக&nbsp;மட்டன்&nbsp;பிரியாணியை&nbsp;மிகவும்&nbsp;விரும்புகிறார்,&nbsp;&nbsp;ஆனால்&nbsp;ஷமி&nbsp;ஒரு&nbsp;உடற்பயிற்சி&nbsp;குறும்புக்காரர்,&nbsp;மற்றும்&nbsp;ஒரு&nbsp;வேகப்பந்து&nbsp;வீச்சாளராக&nbsp;இருப்பதால்,&nbsp;அவர்&nbsp;தனது&nbsp;உடற்தகுதி&nbsp;குறித்து&nbsp;மிகவும்&nbsp;விழிப்புடன்&nbsp;இருக்கிறார்</p>

<p style="margin-bottom:13px">&nbsp;</p>

முகமது ஷமி


அவர் குறிப்பாக மட்டன் பிரியாணியை மிகவும் விரும்புகிறார்,  ஆனால் ஷமி ஒரு உடற்பயிற்சி குறும்புக்காரர், மற்றும் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருப்பதால், அவர் தனது உடற்தகுதி குறித்து மிகவும் விழிப்புடன் இருக்கிறார்

 

<p style="margin-bottom: 11px;">ரோஹித்&nbsp;சர்மா</p>

<p style="margin-bottom: 11px;"><br />
மும்பைக்காரராக&nbsp;இருப்பதால்,&nbsp;ரோஹித்&nbsp;ஒரு&nbsp;பெரிய&nbsp;உணவுப்&nbsp;பழக்கம்&nbsp;உடையவர்,&nbsp;மேலும்&nbsp;வாடா&nbsp;பாவ&nbsp;மற்றும்&nbsp;பாவ&nbsp;பாசிக்கு&nbsp;மென்மையான&nbsp;மூலையை&nbsp;வைத்திருக்கிறார்.&nbsp;இருப்பினும்,&nbsp;ஒரு&nbsp;தேர்வு&nbsp;வழங்கப்படும்&nbsp;போது&nbsp;அவர்&nbsp;எப்போதும்&nbsp;ஆலு&nbsp;பர்த்தாவைத்&nbsp;தேர்வு&nbsp;செய்கிறார்.&nbsp;ஸ்வாஷ்பக்லிங்&nbsp;திறப்பாளரும்&nbsp;சீன&nbsp;உணவு&nbsp;வகைகளை&nbsp;நேசிக்கிறார்,&nbsp;மேலும்&nbsp;முட்டைகளையும்&nbsp;விரும்புகிறார்.</p>

ரோஹித் சர்மா


மும்பைக்காரராக இருப்பதால், ரோஹித் ஒரு பெரிய உணவுப் பழக்கம் உடையவர், மேலும் வாடா பாவ மற்றும் பாவ பாசிக்கு மென்மையான மூலையை வைத்திருக்கிறார். இருப்பினும், ஒரு தேர்வு வழங்கப்படும் போது அவர் எப்போதும் ஆலு பர்த்தாவைத் தேர்வு செய்கிறார். ஸ்வாஷ்பக்லிங் திறப்பாளரும் சீன உணவு வகைகளை நேசிக்கிறார், மேலும் முட்டைகளையும் விரும்புகிறார்.

<p style="margin-bottom: 11px;">ரிஷாப்&nbsp;பந்த்</p>

<p style="margin-bottom: 11px;"><br />
வெடிக்கும்&nbsp;பேட்டிங்கிற்கு&nbsp;புகழ்பெற்ற&nbsp;இளம்&nbsp;பேட்ஸ்மேன்,&nbsp;ரிஷாப்&nbsp;பந்த&nbsp;சோல்&nbsp;பாத்துர்,&nbsp;ஆலு&nbsp;பரதா&nbsp;போன்றவற்றை&nbsp;விரும்புகிறார்,&nbsp;மேலும்&nbsp;அவருக்கு&nbsp;ஐஸ்கிரீமிற்கும்&nbsp;ஒரு&nbsp;இனிமையான&nbsp;பல்&nbsp;கிடைத்துள்ளது</p>

ரிஷாப் பந்த்


வெடிக்கும் பேட்டிங்கிற்கு புகழ்பெற்ற இளம் பேட்ஸ்மேன், ரிஷாப் பந்த சோல் பாத்துர், ஆலு பரதா போன்றவற்றை விரும்புகிறார், மேலும் அவருக்கு ஐஸ்கிரீமிற்கும் ஒரு இனிமையான பல் கிடைத்துள்ளது

<p style="margin-bottom: 11px;">விராட்&nbsp;கோலி</p>

<p style="margin-bottom: 11px;"><br />
உலகத்&nbsp;தரம்&nbsp;வாய்ந்த&nbsp;தடகள&nbsp;வீரராக&nbsp;புகழ்பெற்ற&nbsp;விராட்&nbsp;ஜப்பானிய&nbsp;உணவுக்கு&nbsp;முக்கியத்துவம்&nbsp;அளிக்கிறார்,&nbsp;குறிப்பாக&nbsp;சுசி&nbsp;அவருக்கு&nbsp;மிகவும்&nbsp;பிடித்த&nbsp;உணவு.&nbsp;இருப்பினும்,&nbsp;ஒரு&nbsp;பஞ்சாபியாக&nbsp;இருப்பதால்&nbsp;அவர்&nbsp;ஆலு&nbsp;டா&nbsp;பராத்தா,&nbsp;சோல்&nbsp;பாத்துரே&nbsp;மற்றும்&nbsp;கோழியிலிருந்து&nbsp;தயாரிக்கப்பட்ட&nbsp;உணவுகளையும்&nbsp;விரும்புகிறார்</p>

விராட் கோலி


உலகத் தரம் வாய்ந்த தடகள வீரராக புகழ்பெற்ற விராட் ஜப்பானிய உணவுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார், குறிப்பாக சுசி அவருக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு. இருப்பினும், ஒரு பஞ்சாபியாக இருப்பதால் அவர் ஆலு டா பராத்தா, சோல் பாத்துரே மற்றும் கோழியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளையும் விரும்புகிறார்

loader