வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் தமிழகர்களுக்கு குரல் கொடுக்கும் அரசியல் பிரபலங்கள்..!

First Published 5, Jun 2020, 6:42 PM

வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் தமிழர்களுக்கு குரல் கொடுக்கும் அரசியல் பிரபலங்கள்..!

<p>தமிழ் தேசிய தலைவர் பெ.மணியரசன் தமிழர்களுக்காக அணைத்து தமிழ் சொந்தங்களும் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் தமிழ் மக்கள் கொரோன பிரச்னையால் சொந்த ஊருக்கு வர சருமம் அஹ இருக்க மத்திய அரசுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கும் ஐயா </p>

தமிழ் தேசிய தலைவர் பெ.மணியரசன் தமிழர்களுக்காக அணைத்து தமிழ் சொந்தங்களும் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் தமிழ் மக்கள் கொரோன பிரச்னையால் சொந்த ஊருக்கு வர சருமம் அஹ இருக்க மத்திய அரசுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கும் ஐயா 

<p>இயக்குனராக இருந்து தமிழ் மொழியும் மக்களின் மேல் பற்று வைத்து தமிழ் தேசியத்தின் கொள்ளைக்கையை பரப்பும் மு. களஞ்சியம் </p>

இயக்குனராக இருந்து தமிழ் மொழியும் மக்களின் மேல் பற்று வைத்து தமிழ் தேசியத்தின் கொள்ளைக்கையை பரப்பும் மு. களஞ்சியம் 

<p>நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் இவரும் அதே தமிழ்நாடு மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் சிறந்த பேச்சாளர் </p>

நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் இவரும் அதே தமிழ்நாடு மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் சிறந்த பேச்சாளர் 

<p>இவரும் இயக்குனர் தான் இவரும் தமிழ் மேல் பற்று வைத்து கொண்டு கொள்கையை கடைபிடிக்கும் இயக்குனர் கௌதமன் தமிழ் மக்கள் சொந்த ஊருக்கு வர வேண்டுகோள் வைக்கும் மத்திய அரசுக்கு புகைப்படம் </p>

இவரும் இயக்குனர் தான் இவரும் தமிழ் மேல் பற்று வைத்து கொண்டு கொள்கையை கடைபிடிக்கும் இயக்குனர் கௌதமன் தமிழ் மக்கள் சொந்த ஊருக்கு வர வேண்டுகோள் வைக்கும் மத்திய அரசுக்கு புகைப்படம் 

loader