எந்த ஒரு நோய் வருவதற்கு முன்னும், நம் உடலில் சில அறிகுறிகள் தெரிய வரும். அந்த அறிகுறிகளை வைத்தே உடலின் எந்த பாகம் பாதித்து உள்ளது என்பதை மிக எளிதாக தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

அதன் படி, 

முகத்தில் அரிப்போ நமைச்சலோ எடுத்தால் - கூந்தலில் சுத்தமில்லை என அர்த்தம்.

வயிற்றுவலி இருந்தால் - கைவிரல் நகங்கள் சுத்தமில்லை என அர்த்தம்.

கண்களோ மூக்கோ தொடர்ந்து அரிக்குமானால் - ஜலதோசம் பிடிக்கப்போகிறது என அர்த்தம்.

காதில் அதீத குடைச்சலோ வலியோ வந்தால் - காய்ச்சல் வர நேரம் வந்துவிட்டது என அர்த்தம்.

கைமடிப்பு, கழுத்து மடிப்பு, கால் இடுக்கில் கருப்பான பட்டை விழுந்தால்- கணையத்தில் இன்சுலினின் சுரப்பு அதிகமாகிறது என அர்த்தம்.

உடலில் இன்சுலின் அதிகம் சுரந்து அதிக பசி எடுக்கிறதென்றால்- அது நீரிழிவின் ஆரம்பம் என அர்த்தம்.

கால் பாதங்களில் வெடிப்பு உண்டானால் - உடலில் அதிக அழுத்தமும் சூடும் இருக்கிறது என அர்த்தம்.

முழுங்கால் மூட்டு அல்லது கால்களின் மணிக்கட்டு வலியெடுத்தால்- உடலில் அதிக எடை கூடிவிட்டது அதனைக் குறைக்கவேண்டும் என அர்த்தம்.

தொடர்ந்து முதுகுத்தண்டு அல்லது இடுப்புப் பகுதி வலிக்குமானால்- அந்த இரு எலும்புகளும் மிருதுவாகி தேய்மானம் தொடங்குகிறது என அர்த்தம்.

உதட்டில் அல்லது மேல்தோலில் வெடிப்பு, பிளவு, தோல் உரிதல் உண்டாகுமானால்- உடலில் நீர்ச்சத்தும் எண்ணெய்ப்பசையும் குறைந்துவிட்டது என அர்த்தம்.

தோள்பட்டை, முதுகுத்தாரை, குதிங்கால் இவற்றில் இறுக்கமோ வலியோ வந்தால்-  உடலில் காற்றின் அழுத்தம் கூடி வாயு தேங்கியுள்ளது என அர்த்தம்.

கைவிரல் நகங்களுக்கு மேல் மெல்லிய கருப்புக்கோடு விழுமானால்- இருதயத்தில் பிரச்சினை தொடங்குகிறது என அர்த்தம்.