99  ரூபாய்க்கான BSNL  அதிரடி  திட்டம்.....!!! வாடிக்கையாளர்கள் உற்சாகம் .....!!!

BSNL   நிறுவனமானது , தற்போது பல  புதிய சலுகையை  வாரி வழங்கி இருக்கிறது. முன்னதாக ரிலையன்ஸ் ஜியோ , அன்லிமிடட்  டேட்டா,  ப்ரீ வாய்ஸ் கால்ஸ்  என  பல சலுகைகளை வழங்கியது. அந்த   வரிசையில் தற்போது  பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம், புதிய  சலுகைகளை அறிவித்து வாடிக்கையாளர்களை மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் குதிக்க  வைத்துள்ளது.

144  ரூபாய்க்கான  திட்டம் :   ஒரு  மாத   சலுகை

  • LOCAL   மற்றும்  STD  கால்ஸ்  ஒரு  மாதத்திற்கு முற்றிலும்  ப்ரீ ( அனைத்து நெட்வோர்க்களுக்கும்  பொருந்தும் )
  • 300 MB   ப்ரீ 

(ப்ரீ பெய்ட் மற்றும்  போஸ்ட் பெய்ட்  வாடிக்கையாளர்களுக்கு  பொருந்தும்)

99  ரூபாய்க்கான திட்டம்:   28 நாட்கள்

  • BSNL to BSNL  கால்ஸ் ப்ரீ (LOCAL   மற்றும்  STD  )
  • மற்றும் 3௦௦ MB

399   ரூபாய்க்கான  திட்டம் :

  • அன்லிமிடட்  லோக்கல்  மற்றும்  எஸ் டி டி   கால்ஸ் (அனைத்து நெட்வோர்க்களுக்கும்  பொருந்தும் )
  • 1 ஜி பி  டேட்டா

 

பிஎஸ்என்எல்  நிறுவனத்தின்  இந்த  சலுகை,  வாடிக்கையாளர்களை  உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.