வெற்றிடம் கானாத மக்கள் கூட்டம் இல்லாத பழனியை உங்கள் பார்வைக்கு!

First Published 7, Apr 2020, 10:30 AM

ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இல்லாமல் இருந்தால் இன்று மட்டும் பழனிக்கு 5 லட்சம் பக்தர்கள் வருவார்கள் கழிந்த பத்து வருடம் வெற்றிடம் கானாத மக்கள் கூட்டம் இல்லாத  பழனியை உங்கள் பார்வைக்கு! 

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

loader