15 வருடம் ஆகியும் மனதில் இருந்து நீங்காத சுனாமியின் வலி! தமிழகமே தவித்து போன தருணங்கள்!

First Published 26, Dec 2019, 2:15 PM IST

15 வருடம் ஆகியும் மனதில் இருந்து நீங்காத சுனாமியின் வலி! தமிழகமே  தவித்து  போன தருணங்கள்!

மறக்க முடியுமா...?சுனாமியின் கோரத்தாண்டவத்தை

மறக்க முடியுமா...?சுனாமியின் கோரத்தாண்டவத்தை

வாழ்வாதரரத்தை இழந்த மீனவர்கள்

வாழ்வாதரரத்தை இழந்த மீனவர்கள்

தன்னை மரம் உயரத்திற்கு எழுந்த அலைகள்

தன்னை மரம் உயரத்திற்கு எழுந்த அலைகள்

வருடம் தோறும் கண்ணீர் மல்கும் இந்நாள்

வருடம் தோறும் கண்ணீர் மல்கும் இந்நாள்

அஞ்சலி செலுத்தும் குழந்தைகள்

அஞ்சலி செலுத்தும் குழந்தைகள்

பூ தூவி மாண்ட உயிர்களுக்கு அஞ்சலி

பூ தூவி மாண்ட உயிர்களுக்கு அஞ்சலி

வருடம் தூறும் மறவாமல் பால் ஊற்றி அஞ்சலி செலுத்தும் தமிழக மக்கள்

வருடம் தூறும் மறவாமல் பால் ஊற்றி அஞ்சலி செலுத்தும் தமிழக மக்கள்

கை தூக்கி வணங்கி மரியாதை

கை தூக்கி வணங்கி மரியாதை

சுனாமியின் தாண்டவத்தால் தண்ணீரில் மிதந்த கார்கள்

சுனாமியின் தாண்டவத்தால் தண்ணீரில் மிதந்த கார்கள்

மக்களின் மனதை விட்டு நீங்காத இந்த நாள்... டிசம்பர் 26 , 2004 சுனாமி தினம்

மக்களின் மனதை விட்டு நீங்காத இந்த நாள்... டிசம்பர் 26 , 2004 சுனாமி தினம்

loader