விலங்குகளை குழந்தை போல் கொஞ்சும் கிரிக்கெட் வீராங்கனை மித்தாலி ராஜ்! தீராத ஆசையை பார்த்து நெகிழும் ரசிகர்கள்!

First Published 17, Jan 2020, 3:51 PM IST

விலங்குகளை குழந்தை போல் கொஞ்சும் கிரிக்கெட் வீராங்கனை மித்தாலி ராஜ்! தீராத ஆசையை பார்த்து நெகிழும் ரசிகர்கள்!

குழந்தை போல் மிருகத்தை கையில் ஏந்தி போஸ்

குழந்தை போல் மிருகத்தை கையில் ஏந்தி போஸ்

குட்டி சிங்கத்துடன் சுட்டிதனம்

குட்டி சிங்கத்துடன் சுட்டிதனம்

சிங்கத்துடன் கொஞ்சல்

சிங்கத்துடன் கொஞ்சல்

செல்ல விளையாட்டு

செல்ல விளையாட்டு

குழந்தை போல் கொஞ்சும் சிங்க குட்டிகள்

குழந்தை போல் கொஞ்சும் சிங்க குட்டிகள்

பாண்டாவிடம் விளையாட்டு

பாண்டாவிடம் விளையாட்டு

செல்ல நாயுடன் சூப்பர் போஸ்

செல்ல நாயுடன் சூப்பர் போஸ்

கங்காரு கையை பிடித்தபடி போஸ் கொடுக்கும் மித்தாலி

கங்காரு கையை பிடித்தபடி போஸ் கொடுக்கும் மித்தாலி

சிங்கத்துடன் அன்பாக  பழகும்  மித்தாலி

சிங்கத்துடன் அன்பாக பழகும் மித்தாலி

வெள்ளை முயலுடன் போஸ்

வெள்ளை முயலுடன் போஸ்

குழந்தை தனம் கொஞ்சம் அதிகம் போல

குழந்தை தனம் கொஞ்சம் அதிகம் போல

அறிய விளக்குடன் ஆனந்த விளையாட்டு

அறிய விளக்குடன் ஆனந்த விளையாட்டு

மித்தாலி வளர்த்து வரும் முயல்கள்

மித்தாலி வளர்த்து வரும் முயல்கள்

முயல் குட்டியை கையில் பிடித்துள்ள புகைப்படம்

முயல் குட்டியை கையில் பிடித்துள்ள புகைப்படம்

புலியை தட்டி கொடுத்து கொஞ்சும் மித்தாலி

புலியை தட்டி கொடுத்து கொஞ்சும் மித்தாலி

பாண்டாவை வைத்திருக்க அம்புட்டு ஆசை போல

பாண்டாவை வைத்திருக்க அம்புட்டு ஆசை போல

நச் போஸ்

நச் போஸ்

ரசிகர்களை நெகிழவைக்கும் மித்தாலியின் அன்பு

ரசிகர்களை நெகிழவைக்கும் மித்தாலியின் அன்பு

கியூட் புகைப்படம்

கியூட் புகைப்படம்

செல்பி புள்ள

செல்பி புள்ள

loader