பெண் என்பவள் யார்..? இந்த "10 படங்களை மட்டும் பாருங்கள்"..! மனதில் உதிக்கும் ஓர் உயர்ந்த எண்ணம்..!

First Published 5, Mar 2020, 1:53 PM IST

பெண் என்பவள் யார்..? இந்த "10 படங்களை மட்டும் பாருங்கள்"..! மனதில் உதிக்கும் "ஓர் உயர்ந்த எண்ணம்"..! 

பெண்ணிற்கு  கிடைத்து விட்டதோ சுதந்திரம்

பெண்ணிற்கு கிடைத்து விட்டதோ சுதந்திரம்

உலகில்  மனிதர்களை படைத்த தெய்வம் பெண்..!

உலகில் மனிதர்களை படைத்த தெய்வம் பெண்..!

பெண்ணாய் பிறப்பதற்கே பேரதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும்..!

பெண்ணாய் பிறப்பதற்கே பேரதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும்..!

ஆணும் பெண்ணும் சரிக்கு சமம்..!

ஆணும் பெண்ணும் சரிக்கு சமம்..!

உயிர் கொடுப்பவள் பெண்..!

உயிர் கொடுப்பவள் பெண்..!

அனைத்தும் பெண்ணே..! அனைத்திற்கும் பெண்ணே..!

அனைத்தும் பெண்ணே..! அனைத்திற்கும் பெண்ணே..!

கடவுளே நினைத்தால் தான் பெண் பிள்ளையே கிடைக்கும்...!

கடவுளே நினைத்தால் தான் பெண் பிள்ளையே கிடைக்கும்...!

பெண் இல்லாமல் இந்த உலகம் இருக்குமா என்ன..?

பெண் இல்லாமல் இந்த உலகம் இருக்குமா என்ன..?

மகளிரை பற்றி இதை விட சிறப்பாக சொல்லிவிட முடியுமா ..?

மகளிரை பற்றி இதை விட சிறப்பாக சொல்லிவிட முடியுமா ..?

loader