வீரத்தால் தேசம் காத்த பெண்கள்..! புகைப்பட தொகுப்பு..!

First Published 8, Mar 2020, 11:14 AM IST

வீரத்தால் தேசம் காத்த பெண்கள்..! புகைப்பட தொகுப்பு..!

சரோஜினி நாயுடு ( சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

சரோஜினி நாயுடு ( சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

தாரா பாய்

தாரா பாய்

உஷா மேத்தா (சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

உஷா மேத்தா (சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

ஜான்சி ராணி

ஜான்சி ராணி

அருணா அஸாப் அலி

அருணா அஸாப் அலி

பீகாரிஜி காமா (சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

பீகாரிஜி காமா (சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

லட்சுமி சாகல் (சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

லட்சுமி சாகல் (சுதந்திர போராட்ட வீரர்)

துர்கா பாய்

துர்கா பாய்

வீரமங்கை வேலு நாச்சியார்

வீரமங்கை வேலு நாச்சியார்

கிட்டூர் சின்னமா

கிட்டூர் சின்னமா

மதங்கினி ஹர்சா (புரட்சிகர தலைவர்)

மதங்கினி ஹர்சா (புரட்சிகர தலைவர்)

ராணி துர்காவதி

ராணி துர்காவதி

ராணி பத்மாவதி

ராணி பத்மாவதி

ருத்ரமா தேவி

ருத்ரமா தேவி

loader