வானில் தெறிந்த வளைய சூரிய கிரகணம்! பிரமிக்க வைத்த காட்சிகளின் புகைப்பட தொகுப்பு!

First Published 26, Dec 2019, 1:15 PM

வானில் தெறிந்த வளைய சூரிய கிரகணம்! பிரமிக்க வைத்த காட்சிகளின் புகைப்பட தொகுப்பு!

பிர்லா கோளரங்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட சூரியனின் பின்பம்

பிர்லா கோளரங்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட சூரியனின் பின்பம்

வட்ட வடிவத்தில் கீழேயே விழுந்த இலைகளின் பின்பம்

வட்ட வடிவத்தில் கீழேயே விழுந்த இலைகளின் பின்பம்

முழு கிரகணத்தை நெருங்கும் போது எடுக்கப்பட்ட நேரடி புகைப்படம்

முழு கிரகணத்தை நெருங்கும் போது எடுக்கப்பட்ட நேரடி புகைப்படம்

கிரகணம் பிடித்து விலகும் நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட காட்சி

கிரகணம் பிடித்து விலகும் நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட காட்சி

வளைய வளையங்களாக தோன்றிய காட்சி

வளைய வளையங்களாக தோன்றிய காட்சி

அதி காலையில் தெரிந்த நெருப்பு சூரிய கிரகண காட்சி

அதி காலையில் தெரிந்த நெருப்பு சூரிய கிரகண காட்சி

loader