வளைய சூரிய கிரகணத்தை காண பிர்லா கோளரங்கத்தில் குழந்தைகளுடன் கூடிய பெற்றோர்! Exclusive புகைப்படங்கள்!

First Published 26, Dec 2019, 11:40 AM IST

வளைய சூரிய கிரகணத்தை காண பிர்லா கோளரங்கத்தில் குழந்தைகளுடன் கூடிய பெற்றோர்! Exclusive புகைப்படங்கள்!

பாதுகாப்பு கண்ணாடியும் சூரிய கிரகணத்தை காணும் குழந்தைகள்

பாதுகாப்பு கண்ணாடியும் சூரிய கிரகணத்தை காணும் குழந்தைகள்

வரிசையில் நின்று சூரிய கிரகணத்தை காணும் பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள்

வரிசையில் நின்று சூரிய கிரகணத்தை காணும் பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள்

கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்

கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்

சூரிய கிரகணம் பற்றி விளக்கும் விதமாக வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்கள்

சூரிய கிரகணம் பற்றி விளக்கும் விதமாக வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்கள்

ஆர்வமுடன் வளைய சூரிய கிரகணத்தை பார்க்கும் காவலர்

ஆர்வமுடன் வளைய சூரிய கிரகணத்தை பார்க்கும் காவலர்

கிரகணத்தை பார்த்து மகிழும் பெண்கள்

கிரகணத்தை பார்த்து மகிழும் பெண்கள்

கிரகணத்தின் பிரதிபலிப்பை புகைப்படம் எடுக்கும் சிலர்

கிரகணத்தின் பிரதிபலிப்பை புகைப்படம் எடுக்கும் சிலர்

ஆர்வமாக பார்க்கும் மக்கள்

ஆர்வமாக பார்க்கும் மக்கள்

சின்ன குழந்தையின் செல்ல ஆசை

சின்ன குழந்தையின் செல்ல ஆசை

வருங்கால சந்ததிகளுக்கு என்ன ஒரு ஆர்வம்

வருங்கால சந்ததிகளுக்கு என்ன ஒரு ஆர்வம்

loader