கேரளாவில் சுற்றுலா பயணிகளின் மனதை கவரும் பரம்பிக்குளம்... சுதந்திரமாய் சுற்றித்திரியும் வனவிலங்குகளின் புகைப்பட தொகுப்பு...!

First Published 31, Jan 2020, 12:01 PM IST

கேரளாவில் சுற்றுலா பயணிகளின் மனதை கவரும் பரம்பிக்குளம்... சுதந்திரமாய் சுற்றித்திரியும் வனவிலங்குகளின் புகைப்பட தொகுப்பு...!

தோகை விரித்தாடும் மயில்

தோகை விரித்தாடும் மயில்

தடுப்பு சுவற்றில் ஜாலியாக உறங்கும் சிங்கிள்சிறுத்தை

தடுப்பு சுவற்றில் ஜாலியாக உறங்கும் சிங்கிள்சிறுத்தை

சுவற்றின் மீது படுத்தபடி முறைத்து பார்க்கும் சிறுத்தை

சுவற்றின் மீது படுத்தபடி முறைத்து பார்க்கும் சிறுத்தை

கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றி திரியும் மான்கள்

கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றி திரியும் மான்கள்

கண்கவர்ந்த மயில்

கண்கவர்ந்த மயில்

parambikulam

parambikulam

parambikulam

parambikulam

இரையை தேடி செல்லும் மயில்

இரையை தேடி செல்லும் மயில்

இரையை தேடி செல்லும் மயில்

இரையை தேடி செல்லும் மயில்

parambikulam

parambikulam

வனப்பகுயில் ஒற்றை யானை

வனப்பகுயில் ஒற்றை யானை

கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றும் யானைகள்

கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றும் யானைகள்

அதிக அளவைவில் காட்டு எருமைகள்

அதிக அளவைவில் காட்டு எருமைகள்

parambikulam

parambikulam

சாலை பகுதியில் காட்டு எருமைகள்

சாலை பகுதியில் காட்டு எருமைகள்

parambikulam

parambikulam

பரம்பிக்குளம் டேம்

பரம்பிக்குளம் டேம்

parambikulam

parambikulam

பரம்பிக்குளம் டேம்

பரம்பிக்குளம் டேம்

parambikulam

parambikulam

parambikulam

parambikulam

பரம்பிக்குளம் அடையாளம் காட்டும் வரைப்படம்

பரம்பிக்குளம் அடையாளம் காட்டும் வரைப்படம்

பரம்பிக்குளம் செல்லும் வலித்தளம் அடையாள பலகை

பரம்பிக்குளம் செல்லும் வலித்தளம் அடையாள பலகை

பரம்பிக்குளம் செல்லும் வழி

பரம்பிக்குளம் செல்லும் வழி

கேரளா மாநிலம் சுற்றுலா தளம் வரைப்படம்

கேரளா மாநிலம் சுற்றுலா தளம் வரைப்படம்

parambikulam

parambikulam

parambikulam

parambikulam

parambikulam

parambikulam

தடுப்பு சுவற்றில் ஜாலியாக உறங்கும் சிங்கிள்சிறுத்தை

தடுப்பு சுவற்றில் ஜாலியாக உறங்கும் சிங்கிள்சிறுத்தை

loader