நானே வர்றேன்... ட்ரை பண்ணுங்க... ஆசையைத் தூண்டி ஆஃபர் கொடுக்கும் ஷாலு ஷம்மு..!

First Published 10, Feb 2020, 5:38 PM

ஷாலு ஷம்மு வெளியிட்டுள்ள மூன்று புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகப் பறவுகிறது. ஒவ்வோரு புகைப்படங்களுக்கும் அவர் கொடுத்த கேப்ஷன் தான் ஹைலைட். அதில் “என்னை புறக்கணிக்கிறீர்களா? சரி, பின்னர் கூகிளில் என்னைத் தேட தயாராக இருங்கள்” என்றும், அடுத்த புகைப்படத்துக்கு “புதையலுக்காக உலகைத் தேடுவதை நிறுத்துங்கள். உண்மையான புதையல் உங்களிடமே உள்ளது” என்றுள்ளார். மற்றோரு புகைப்படத்துக்கு “இது சரியானது என்பதைப் பற்றியது அல்ல. இது முயற்சியை பற்றியது. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அந்த முயற்சியைக் கொண்டு வரும்போது, ​​அப்போது தான் மாற்றம் நிகழ்கிறது, அவ்வாறு தான் மாற்றம் ஏற்படுகிறது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

shalu shammu

loader