நித்யானந்தாவின் மனம் மயக்கும் சிஷ்யைகள்... ஓவ்வொரு பெண்ணும் பரவசம்... பார்வையில் தெரிகிறது நவரசம்..!

First Published 13, Dec 2019, 4:43 PM IST

மீம்ஸ் போடுகிற மாம்ஸ்களா... அபுயூஸ் வீடியோ போடுகிற அண்ணன்களா... தப்புத்தப்பா செய்திகளை போடுகிற தம்பிகளா... ட்ரோல்ஸ் போடுகிற தோழர்களா...? என பேசி ஒரு வீடியோ போட்டுள்ளார் நித்யானந்தா. ஆகையால் அவரின் சாபம் நம்மை தாக்கி விடக்கூடாது என்பதால் அவரது அழகான சிஸ்யைகளை வைத்து இந்த கேலரியை போட்டிருக்கிறோம்... ஆனந்தம்... நித்யானந்தம்...!

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

சதாசிவ ப்ரியா

சதாசிவ ப்ரியா

சதாசிவ ப்ரியா

சதாசிவ ப்ரியா

சதாசிவ ப்ரியா

சதாசிவ ப்ரியா

நித்ய பக்தப்ரியா

நித்ய பக்தப்ரியா

நித்ய பக்தப்ரியா

நித்ய பக்தப்ரியா

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

Nithyananda devotee

Nithyananda devotee

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

நித்தியின் பக்தைகள்

நித்தியின் பக்தைகள்

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தைகள்

நித்தியின் பக்தைகள்

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

ரஞ்சிதா

ரஞ்சிதா

ரஞ்சிதா

ரஞ்சிதா

நித்யாவின் பக்தை

நித்யாவின் பக்தை

நித்தியாவின் தீவிர பக்தை

நித்தியாவின் தீவிர பக்தை

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

தத்தவப்ரியா

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தைகள்

நித்தியின் பக்தைகள்

நித்ய பக்தப்ரியா

நித்ய பக்தப்ரியா

நித்ய பக்தப்ரியா

நித்ய பக்தப்ரியா

ருத்ரகண்யா

ருத்ரகண்யா

நித்தியின் பக்தை

நித்தியின் பக்தை

சதாசிவ ப்ரியா

சதாசிவ ப்ரியா

ருத்ரகண்யா

ருத்ரகண்யா

loader