விஜய் சேதுபதி வாங்கிய புது வீட்டில் இருக்கும் வசதிகள்!

First Published 1, Jul 2020, 12:15 PM

விஜய் சேதுபதி வாங்கிய புது வீட்டில் இருக்கும் வசதிகள்!

<p>டென்னிஸ் விளையாட்டு மைதானம்  புது வீட்டிலே அமைத்து கொண்டார் விஜய்சேதுபதி </p>

டென்னிஸ் விளையாட்டு மைதானம்  புது வீட்டிலே அமைத்து கொண்டார் விஜய்சேதுபதி 

<p>மினி திரையரங்கம் புது வீட்டில் அமைத்து கொண்டார் விஜய்சேதுபதி </p>

மினி திரையரங்கம் புது வீட்டில் அமைத்து கொண்டார் விஜய்சேதுபதி 

<p>அவர் படங்களுக்கு வீட்டிலே பின் குரல் கொடுக்கும் வசதி அமைத்து கொண்டார் </p>

அவர் படங்களுக்கு வீட்டிலே பின் குரல் கொடுக்கும் வசதி அமைத்து கொண்டார் 

<p>இது அவர் வைத்து இருக்கும் பி.எம்.டபுள்யூ  கார் அவர் நண்பர்களுடன் எடுத்த செலஃயி </p>

இது அவர் வைத்து இருக்கும் பி.எம்.டபுள்யூ  கார் அவர் நண்பர்களுடன் எடுத்த செலஃயி 

<p>இது தான் விஜய்சேதுபதியின் புது வீடு </p>

இது தான் விஜய்சேதுபதியின் புது வீடு 

<p>அவரின் பெட் ரூம் அவருக்கு தேவையான அணைத்து வசதிகளும் செய்து கொண்டார் </p>

அவரின் பெட் ரூம் அவருக்கு தேவையான அணைத்து வசதிகளும் செய்து கொண்டார் 

loader