சட்டை மட்டும் அணிந்தபடி... கண்கூசும் கவர்ச்சியில் போட்டோ ஷூட் நடத்திய வைபவி!

First Published 1, Aug 2020, 5:30 PM

சட்டை மட்டும் அணிந்தபடி... கண்கூசும் கவர்ச்சியில் போட்டோ ஷூட் நடத்திய வைபவி!

<p>சட்டை மட்டும் போட்டு கவர்ச்சியை காடும் வைபவி </p>

சட்டை மட்டும் போட்டு கவர்ச்சியை காடும் வைபவி 

<p>புத்தகத்தை வைத்து முகத்தை முடி கொள்ளும் வைபவி </p>

புத்தகத்தை வைத்து முகத்தை முடி கொள்ளும் வைபவி 

<p>கவர்ச்சியை காட்டி இளசுகளை தன் வசம் இழுக்கும் வைபவி </p>

கவர்ச்சியை காட்டி இளசுகளை தன் வசம் இழுக்கும் வைபவி 

<p>அழகாக சிரிப்பில் அசந்துபோகும் உடையில் கிளமெர்  போஸ் கொடுக்கும் வைபவி </p>

அழகாக சிரிப்பில் அசந்துபோகும் உடையில் கிளமெர்  போஸ் கொடுக்கும் வைபவி 

<p>இப்படி இருந்த இளசுகள் மனசு என்ன அவுரது ?</p>

இப்படி இருந்த இளசுகள் மனசு என்ன அவுரது ?

<p>தொடையை காட்டி இளசுகளை சூடேற்றும் வைபவி </p>

தொடையை காட்டி இளசுகளை சூடேற்றும் வைபவி 

<p>ரசிகர்களை தன் வசம் இழுக்க மாயமந்திரம் போடும் வைபவி </p>

ரசிகர்களை தன் வசம் இழுக்க மாயமந்திரம் போடும் வைபவி 

<p>வெறும் ஷர்ட் மட்டும் போட்டு கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுத்து கலக்கும் வைரல் போட்டோ </p>

வெறும் ஷர்ட் மட்டும் போட்டு கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுத்து கலக்கும் வைரல் போட்டோ 

loader