கன்னக்குழி நடிகையின் அதிரடி மாற்றம்... செம்ம ஸ்லிம்மாக மாறி லாக் டவுனை ஹாட் ஆக்கும் நடிகை!

First Published 18, Jul 2020, 5:05 PM

கன்னக்குழி நடிகையின் அதிரடி மாற்றம்... செம்ம ஸ்லிம்மாக மாறி லாக் டவுனை ஹாட் ஆக்கும் நடிகை!

<p>மாடர்ன் போஸ்சில் கலக்கும் ஸ்ருஷ்டி </p>

மாடர்ன் போஸ்சில் கலக்கும் ஸ்ருஷ்டி 

<p>ஸ்டைல் ஆஹ் கெத்தா அமர்ந்து இருக்கும் ஸ்ருஷ்டி </p>

ஸ்டைல் ஆஹ் கெத்தா அமர்ந்து இருக்கும் ஸ்ருஷ்டி 

<p>கன்னக்குழி அழகி </p>

கன்னக்குழி அழகி 

<p>படுத்து கொண்டே போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருஷ்டி </p>

படுத்து கொண்டே போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருஷ்டி 

<p>ஸ்டைலிஷ் பெண்ணாக  மாறிய ஸ்ருஷ்டி </p>

ஸ்டைலிஷ் பெண்ணாக  மாறிய ஸ்ருஷ்டி 

<p>எதார்த்தமாக போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருஷ்டி </p>

எதார்த்தமாக போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருஷ்டி 

undefined

<p>ரெட் அலெர்ட் செய்யும் ஸ்ருஷ்டி </p>

ரெட் அலெர்ட் செய்யும் ஸ்ருஷ்டி 

loader