போட்டோ ஷூட் செய்து அசத்தும் அழகி சீரியல் நாயகி ஸ்ருதி ராஜ்

First Published 18, Jul 2020, 7:37 PM

போட்டோ ஷூட் செய்து அசத்தும் அழகி சீரியல் நாயகி ஸ்ருதி ராஜ்

<p>அழகு பொண்ணு ஸ்ருதி ராஜ் </p>

அழகு பொண்ணு ஸ்ருதி ராஜ் 

<p>அழகி சீரியலில் அசத்தும் ஸ்ருதிராஜ் </p>

அழகி சீரியலில் அசத்தும் ஸ்ருதிராஜ் 

<p>ஸ்டைலிஷ் பெண்ணாக மாறிய ஸ்ருதிராஜ் </p>

ஸ்டைலிஷ் பெண்ணாக மாறிய ஸ்ருதிராஜ் 

<p>வீட்டிலே சிவல்ஸ் போட்டு அமர்ந்து இருக்கும் ஸ்ருதிராஜ் </p>

வீட்டிலே சிவல்ஸ் போட்டு அமர்ந்து இருக்கும் ஸ்ருதிராஜ் 

<p>அழகு அழகா போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருதிராஜ் </p>

அழகு அழகா போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருதிராஜ் 

<p>புடவையில் அம்சமாக இருக்கும் ஸ்ருதிராஜ் </p>

புடவையில் அம்சமாக இருக்கும் ஸ்ருதிராஜ் 

<p>கியூட் போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருதிராஜ் </p>

கியூட் போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ருதிராஜ் 

<p>கண்ணிலே மயக்கும் ஸ்ருதிராஜ் </p>

கண்ணிலே மயக்கும் ஸ்ருதிராஜ் 

<p>கூந்தலை வீசி சிரிப்பால் சிதறடிக்கும் ஸ்ருதிராஜ் </p>

கூந்தலை வீசி சிரிப்பால் சிதறடிக்கும் ஸ்ருதிராஜ் 

loader