செஞ்சு வச்ச வெள்ளி சிலை போல் சுண்டி இழுக்கும் நாகினி! மௌனிராயின் ஒவ்வொரு போஸும் வேற லெவல் பாஸ்!

First Published Dec 17, 2019, 6:24 PM IST

செஞ்சு வச்ச வெள்ளி சிலை போல் சுண்டி இழுக்கும் நாகினி! மௌனிராயின் ஒவ்வொரு போஸும்  வேற லெவல் பாஸ்!