விதவிதமான போஸ் கொடுத்து நடிகைகளுக்கே டஃப் கொடுக்கும் சின்னத்திரை நடிகை பரீனா அசாத்! துள்ளல் அழகில் வெளியிட்ட கிளிக்ஸ்!

First Published Dec 24, 2019, 5:28 PM IST

விதவிதமான போஸ் கொடுத்து நடிகைகளுக்கே டஃப் கொடுக்கும் சின்னத்திரை நடிகை பரீனா அசாத்! துள்ளல் அழகில் வெளியிட்ட கிளிக்ஸ்!