செக்க சிவந்த அழகில்... மனத்தில் பட்டாம் பூச்சி பறக்கவிடும் இந்த நடிகை யார் தெரியுமா?

First Published 30, Jul 2020, 7:24 PM

செக்க சிவந்த அழகில்... மனத்தில் பட்டாம் பூச்சி பறக்கவிடும் இந்த நடிகை யார் தெரியுமா?

<p>கியூட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் சயந்தனி </p>

கியூட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் சயந்தனி 

<p>ரசிகர்களை கவரும் சயந்தனி </p>

ரசிகர்களை கவரும் சயந்தனி 

<p>செக்க சிவந்த அழகில் ஜொலிக்கும் சயந்தனி </p>

செக்க சிவந்த அழகில் ஜொலிக்கும் சயந்தனி 

<p>இளசுகளை ஈர்க்கும் சயந்தனி </p>

இளசுகளை ஈர்க்கும் சயந்தனி 

<p>நீச்சல் உடையில் ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் சயந்தனி </p>

நீச்சல் உடையில் ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் சயந்தனி 

<p>மென்மையாக இருக்கும் சயந்தனி </p>

மென்மையாக இருக்கும் சயந்தனி 

<p>குட்ட உடையில் கிளமெர் காட்டும்  சயந்தனி </p>

குட்ட உடையில் கிளமெர் காட்டும்  சயந்தனி 

<p>புத்தகத்தில் படுத்து கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் சயந்தனி </p>

புத்தகத்தில் படுத்து கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் சயந்தனி 

<p>முக்குத்தி முத்தழகி </p>

முக்குத்தி முத்தழகி 

loader