பிங்க் நிற உடை அணிந்து விளையாடி கொண்டு இருக்கும் ருக்ஷர் தில்லான் போட்டோ கேலரி

First Published 8, Jul 2020, 6:53 PM

பிங்க் நிற உடை அணிந்து விளையாடி கொண்டு இருக்கும் ருக்ஷர் தில்லான் போட்டோ கேலரி

<p>ஊஞ்சலில் விளையாடி  கொண்டு இருக்கும் ருக்ஷர் </p>

ஊஞ்சலில் விளையாடி  கொண்டு இருக்கும் ருக்ஷர் 

<p>குழந்தையாகவே மாறியிருக்கும் ருக்ஷர் </p>

குழந்தையாகவே மாறியிருக்கும் ருக்ஷர் 

<p>பிங்க் நிற உடை  அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ருக்ஷர் </p>

பிங்க் நிற உடை  அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ருக்ஷர் 

<p>கூந்தலை சேரி செய்யும் ருக்ஷர் </p>

கூந்தலை சேரி செய்யும் ருக்ஷர் 

<p>படுக்கை அறையை விட்டு எழுந்துக்க மனம் இல்லையோ </p>

படுக்கை அறையை விட்டு எழுந்துக்க மனம் இல்லையோ 

<p>கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் மெண்மையாக போஸ் கொடுக்கும் ருக்ஷர் </p>

கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் மெண்மையாக போஸ் கொடுக்கும் ருக்ஷர் 

<p>தி பெட்டி வெளிச்சத்தில் அம்சமாக இருக்கும் ருக்ஷர் </p>

தி பெட்டி வெளிச்சத்தில் அம்சமாக இருக்கும் ருக்ஷர் 

<p>எதையோ எதிர் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ருக்ஷர் </p>

எதையோ எதிர் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ருக்ஷர் 

loader